אב 

תנאי השימוש

תקנון- ריידפוקס

 

אנו מודים לכם על ביקורכם באתר האינטרנט ridefox.co.il  (להלן: "האתר").

רכישת מוצרים המופיעים באתר, כפופה ומותנית לתנאים המפורטים להלן:

1.     כללי

 

1.1   רכישת מוצרים באמצעות האתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון ולתנאיו ומהווה הסכם התקשרות מחייב בין הלקוח הרוכש לבין האתר.

 

1.2   גלישה ורכישה באתר מהווה את הסכמתך לקבלת הוראות תקנון זה. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מהוראות התקנון, אנא הימנע מכל שימוש באתר בכלל ומביצוע רכישות בפרט.

 

1.3   התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים.

 

1.4   הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

1.5   הזמנת מוצרים יכולה להתבצע על ידי לקוח פרטי שמלאו לו 18 וברשותו כרטיס אשראי בתוקף ליום השימוש ובתנאי שפרטיו האישיים אותם מילא בטופס ההזמנה לרבות דואר אלקטרוני תקינים ומלאים.

 

2.     הזמנת מוצרים ואספקתם

 

2.1   באמצעות האתר תוכל לרכוש מגוון רחב של מוצרים בקלות ובמהירות.

 

2.2   המוצרים הנרכשים באמצעות האתר הנם מוצרים חדשים המסופקים באריזתם המקורית.

 

2.3   מחירי המוצרים, כפי המופיעים באתר, כוללים מע"מ.

 

2.4   המוצרים הנבחרים יתווספו ל"עגלת הקניות" כך שבסיום ההזמנה תוכל לצפות בסיכומה המאשר את פרטי ההזמנה שנקלטו במערכת. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים אלא נועד לצרכי אישור קליטת הנתונים בלבד.

 

2.5   ניתן לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי או להשאיר פרטי התקשרות. השלמת תהליך הרכישה מותנה באישור ואימות העסקה ובכך כי המוצרים המבוקשים קיימים במלאי. דע! מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.

 

2.6   במקרה בו חרף ההזמנה, לא יימצא מוצר/ים במלאי, תימסר הודעה מתאימה ובמקרה כאמור, לא תהיה החברה מחויבת לספק את המוצר אך תעשה ככל יכולתה על מנת להציע מוצר חלופי.

 

2.7   תיאור שגוי מחמת טעות ו/או הצגת תמונה/מידע אשר משקפים את המוצרים באופן בלתי מדויק, לא יהוו עילה לחיוב הנהלת האתר אשר עושה כמיטב יכולתה על מנת להביא בפניך מידע אמין ומעודכן.

 

2.8   לאחר ביצוע הזמנה, תיערך בדיקת פרטי אמצעי התשלום. ככל והעסקה לא תאושר, תימסר הודעה ללקוח לצורך הסדרת התשלום. לא יוסדר אמצעי התשלום תוך 3 ימים מיום מתן ההודעה, תראה העסקה כמבוטלת.

 

2.9   אספקת המוצרים תעשה תוך 14 ימי עסקים מיום  השלמת ההזמנה, באמצעות משלוח המוצרים בדואר בתיאום עם הלקוח ועל חשבונו. במידה והעסקה בוצעה במלואה באופן מקוון, יסופק המוצר הנרכש לכתובת אשר הוקלדה בעת ביצוע ההזמנה. התקנון של רשות הדואר או חברת השילוח יחולו על אספקת המוצרים.

 

2.10 במידה וההזמנה תחזור בשל מתן פרטים שגויים, יחוייב הלקוח בדמי משלוח וטיפול.

 

2.11 חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, ימים א`-ה`, למעט ימי ו', ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים.

 

2.12 הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה שנגרם כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה.

 

2.13 באזורים המוגבלים מבחינה ביטחונית או מכל סיבה בגינה לא תהא אפשרות לספק את ההזמנה לבית הלקוח, תהא הנהלת האתר רשאית לספק את המוצרים הנרכשים במקום סמוך ומקובל בתיאום מראש עם הלקוח.

 

2.14 ביטול עסקה, החזרת מוצר ו/או החלפתו יעשו בכתב ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 והתקנות מכוחו ובכל מקרה ביטול/שינוי  הזמנה לאחר חיובה ו/או שליחתה יחייב את הלקוח בתשלום דמי ביטול של חברת האשראי ו/או עלות דמי המשלוח.

 

2.15 מבלי לפגוע באמור לעיל, לקוח רשאי לבטל הזמנה שביצע ובלבד שהמוצרים הנרכשים לא נפתחו ונשמרו באריזתם המקורית, לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש. ניתן לבטל הזמנה באמצעות הודעת ביטול בכתב תוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובמוצרי ביגוד והנעלה – עד יומיים מיום הרכישה. במקרה כאמור, יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור 5% אך לא יותר מ- 100 ₪ .

 

3.     סודיות ואבטחת מידע

 

3.1   הנהלת האתר מתחייבת לשמור על סודיות פרטי הלקוח ולא להעבירם לכל גורם אחר, ככל שהחוק אינו מחייב את האתר למסור פרטים כאמור. שימוש בפרטי הלקוח יעשה על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

 

3.2   עסקאות שתבוצענה באופן מקוון מלא, תאובטחנה באמצעות אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ולאבטח את המידע ככל הניתן והעברת מספרי כרטיסי האשראי תיעשה על פי תקן ואולם, במקרים שאינם בשליטת הנהלת האתר או הנובעים מכח עליון, לא תהא הנהלת האתר אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר או כלשהו אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש בלתי מורשה.

 

4.     שירות לקוחות

 

4.1   בכל שאלה או בירור הנוגע למוצרים המוצגים באתר, ניתן לפנות אלינו בטלפון, בפקס או בדואר האלקטרוני בהתאם לפרטים המופיעים בעמוד "צור קשר" בדף הבית.

 

5.     סמכות עניינית לשיפוט

 

5.1   דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה וכל מחלוקת בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב בלבד.

 

 

 

 

6.     שונות

 

6.1   הנהלת האתר לא תהא אחראית להרכבת ו/או התקנת מוצרים שנרכשו באמצעות האתר כמו גם על אופן השימוש ותחזוקת המוצרים ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

 

6.2   בכל מקרה, לא תישא הנהלת האתר באחריות לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות היצרן.